İlginç

Karmik Dersler: Hayatın Sınavları ve Öğretileri | Karmik Dersler: Hayatın Zorlukları ve Öğrenilen De…

Numerolojide ruhun evvelki yaşamlardan belirli tecrübeler taşıdığına ve geçmiş yaşamlarımızda hiç tecrübe etmediğimiz veya sınıfta kaldığımız hayat konularının bu hayatta karşımıza karmik dersler şeklinde çıkabileceği düşünülür.

Karmik derslerin üstesinden gelmenin en verimli yöntemi, bu derslerle bilinçli şekilde yüzleşmektir. Kendimizi sürekli olarak ve durmaksızın geliştirmektir. Bunların çoğu zaman farkında değilizdir. Bu durumları çoğunlukla başımıza gelen olaylar, zorluklar ya da ilişkiler aracılığıyla öğreniriz.

Zor zamanlar yaşarken hayatın bana görünmeyen ancak öğrenmem gereken ve ruhsal büyümem için önemli dersler sunduğunu düşünürüm. Yaşam her daim bize öğretir. Ancak eksiklerimizi kabul ederek ve bunların üzerine giderek ilerlersek, bu dersleri daha rahat ve daha az acılı şekilde öğrenebiliriz.

2, 4, 6 ve 8 sayılarından karmik dersi olan biri olarak hayatımın ilk gençlik yıllarında en büyük zorluklarımdan biri dikkat gerektiren işlerde ayrıntılara özen göstermek, bir şey üzerinde sabır ve sebatla çalışmak ve rutin gerektiren işlerdi. Hayat beni aralıksız çalışmam gereken çok yoğun bir iş temposuna ve ayrıntıların kritik olduğu bir mesleğe doğru itti. Sıkı bir rutine bağlı kalmak zorunda kaldım. 20’li yaşlarımı ve 30’lu yaşlarımın başlarını başkalarıyla ilgilenerek, insanları uzlaştırarak, sözleşmeler kurarak (2) ve ofiste uzun süreler çalışarak (4) geçirdim. Ev ve iş dengem tamamen altüst oldu. Birebir ilişkilerimde epey bir zorluk yaşadım.

Kendi gelişimim için sürekli okudum, uzmanlardan danışmanlık aldım, yaşamı deneyimlemekten ve gerektiğinde risk almaktan kaçınmadım. Şimdi geriye dönüp baktığımda tamamen bilinçsiz olmasa da bir biçimde, iyi ki kendimi tanımaya ve anlamaya çalışmışım ve zorlanmama karşın sabretmişim. Bir anlamda ne ekersek onu biçiyoruz. Eğer şu an bunu okuyup da bir konuda zorlanan biri varsa belki yardımcı olur. Hoşumuza gitmese de kendimizi zorlayarak ve disipline ederek yaptığımız her şey, görmek istemediğimiz yüzümüz ve huyumuz ile her yüzleşme ve çektiğimiz tüm acılar daha sonra meyvesini veriyor.

Çoğunlukla karmik ders sayımızın olumsuz yönlerini kullanma eğilimindeyizdir. Sayının olumlu özelliklerini öğrenerek ve buna odaklanarak bu özellikleri geliştirmeye çalışabiliriz.

Genel Not: Eğer karmik ders sayınız, raporunuzda yer alan kişisel sayılarınızdan birinde varsa ya da bu dersin hafifleyeceği veya etkisinin azalacağı anlamına gelir. Örneğin, adınızda hiç 1 ile sembolize edilen “A, S, J” harfleri bulunmuyorsa ama Yaşam Yolu sayınız 1 ise, bu 1 enerjisinin sizde var olduğunu gösterir. Dolayısıyla sayının negatif özelliklerini yaşama eğiliminiz azalır.

Eğer karmik ders olarak hiçbir sayınız yoksa, bu sizin oldukça olgun bir ruh olduğunuzu gösterir. Önceki hayatlarınızda her bir sayının ilgilendirdiği konudan çeşitli sınavlardan geçmişsinizdir. Ancak bu durum, bu hayatta hiçbir dersiniz ya da sınavınız olmayacağı anlamına gelmez. Bilakis, özellikle raporunuzdaki ilk 3 kişisel sayınızın derslerinden sorular size biraz daha üst seviyeden gelebilir. Bu sebeple, bu sayıların dersleri üzerinde sıkı çalışmalısınız.

Bir veya iki dersiniz varsa, siz oldukça olgun bir ruhsunuzdur.

Eğer üç dersiniz varsa, siz orta yaşlı bir ruhsunuzdur.

Üçten daha fazla dersiniz varsa, oldukça genç bir ruhsunuz.

Yerden Yüksekte ekibi olarak karmik derslerin açıklamasını biz aşağıdakinden biraz daha farklı yapsak da, sayı biliminde önemli bir eski kaynak olduğu ve bu konu ile ilgilenenlere ışık tutması açısından Florence Campbell’in “Sayılarda Saklı Yaşamınız ve Ötesi” adlı eserinden ilgili bölümü özet halinde alıntılıyoruz.

Karmik Ders 1

Geçmişte kendini ortaya koymakta, ben demekte zorluk çekmiştir. Var olan içsel gücüne karşı duyulan güven eksikliği, teşebbüs yoksunluğu, karar verme güçlükleri, ilk olmaktan duyulan korku, başkaları ile görüşmekten kaçınmak, bir başlangıç yapma korkusu görülebilir. Hayat onu, kendi kararlarını kendi vermesini gerektiren durumlara iter. Bireyselliğini güçlendirme ihtiyacını hisseder. Kendi alanı için mücadele etmeleri gerekebilir. Karmik ders 1 çocukları asla baskı altına alınmamalı, özgüvenle yetiştirilmeli ve kendi kararlarını kendileri verebilmelidirler. Yuvadan erken yaşta ayrılmaları için cesaretlendirilmelidirler.

Karmik Ders 2

Önceki hayatlarda ayrıntıların, sabrın, zarafet ve uyumluluğun önemi göz ardı edilmiştir. Küçük detayların önemsenmemesi ve üzerlerinin örtülmesi, zamanın ve randevuların önemsenmemesi ve küçük detayların bir araya getirilememesi eğilimi vardır. Hayat onu, ayrıntılara büyük sabır ve dikkat göstermeden bir şey elde edemeyeceği durumlara iter. Yolunda tırmanması gereken sonsuz küçük basamaklar ve ayıklanması gereken otlar bulunacağı için, detaylarla uğraşmak zorunda kalacaktır. Utangaç olsa bile başkaları ile beraber olması gerekecektir. Amacına ulaşmak için zarafet, diplomasi ve dostluğun önemini anlayacaktır. Yalnız çalışmayı tercih ederken başkalarının desteğinin önemini fark edecektir.

Karmik Ders 3

Kendini ifade etmekten kaçınmıştır. Kendini gizleme eğilimindedir. Dünyanın gözlerinden korunmak ister gibi olabilir. Hayat onu sıklıkla, dışavurum ve sahne yeteneğine ihtiyaç duyacağı koşullara zorlar. Kendinin reklamını yapma ve kendini satma yeteneğinden yoksun olarak her ikisini de aynı anda yapması gerekir.

Karmik Ders 4

Bu 4’ün yavaş ve maddi titreşimine duyulan bir hoşnutsuzluğu gösterir. Çok çalışmaktan kaçınılır ve sükunet, lüks ve para deneyimleri bunu muhtemel kılar. Çalışmanın sadece çok çalışma ve sınırlama olduğu korkusu mevcuttur. Kısa yolları seçerek fazla enerji harcamama eğilimi vardır. Hayat ona temelden başlamadan, yavaş ve dikkatli çalışmadan hiçbir şey elde edilemeyeceğini gösterecektir. Her sabırsızlık ve acele etme çabasının iyi sonuç vermeyeceğini öğrenecektir.

Karmik Ders 5

Önceki hayatlarda insan ilişkilerinden ve hayat tecrübesinden uzaklaşılmıştır. Yeni ve gelişene karşı bir korku olabilir. Deneyimlerden faydalanmayı reddedebilir veya kapalı gözlerle üzerinden geçebilir. Hayat onu dünya bilgisinin ve farklı deneyimlerin gerekli olduğu durumlara sokacaktır. Değişime açılmak zorunda kalacaktır. Her deneyimden bir şeyler kazanabileceğini öğrenmesi sağlanacaktır. Dostlarından çok şey öğrenebilir.

Karmik Ders 6

Geçmiş yaşamlarında sorumluluklardan kaçınılmış veya onlar reddedilmiştir. Bağlanmaya karşı güçlü bir tepki ve herhangi bir zorunluluğu üstlenmekten korkma durumu mevcuttur. Pek çok şey yerine getirilmek üzere üstlenilmiş ama tamamlanmamıştır. Hizmetin değeri ve güzelliği fark edilmemiştir. Hayat onlara aile ve dostların kendisi için çok az şey yapacağı ve fakat, kendisinden çok şey talep edecekleri koşulları yaşatabilir. Sorumluluklar üstlenecektir. Evlilik ilişkisi ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmaktan uzak olduğu için, iyi bir eş olma konusunda çok şey öğrenmek zorundadır.

Karmik Ders 7

Bu, bilimsel düzeyde zihni eğitmeye ve nedenleri incelemeye duyulan bir isteksizliği gösterir. Aynı zamanda iç ya da ruhsal yaşamın ihmal edilmesi anlamına gelir. Ruhsallık genellikle insanlar için tecrit, ceza, oruç ve kırbaç anlamına gelir. Hayat onu, nedenleri görebileceği koşullara sokar. Bilimsel düzeyde zihni eğitmek zorunda kalacaktır. Gözlerden uzak tutulmuş pek çok fırsat sunulacaktır. Çok şey öğrenecek ama büyük kısmını gizleyecektir. Yalnızlığın tadını çıkaracaktır. İyi bir meditasyon öğrencisi olacaktır.

Karmik Ders 8

Karmik ders olarak 8, insanın önceki hayatında sağduyuyu ve mali gücü ihmal ettiğini gösterir. Pratik sorunlarla ilgilenme isteksizliği olabilir. Hayat onu maddi konularla ilgilenmeye zorlayacaktır. Maddi sınavlardan ve deneyimlerden kaçamayacaktır. Bu dersin öğrenilmemesi, uzun yıllar süren mali aksilikler ve gecikmelere sebep olacaktır.

Karmik Ders 9

9, evrensel bir sayı olduğu için karmik ders olarak herkesi etkileyebilir. Evrensel ve insan sevgisi, doğruluk ve doğa ile uyum içinde yaşamanın ihmal edilmesi anlamına gelir. Önceki hayatında kalbinin kapalı olduğunu ve bütün kalbiyle hiçbir şey yapmadığını gösterir. Hoşgörü geliştirme zorunluluğu vardır. Hayat ona, doğruluk ve insan sevgisi dersini aldıracaktır. Evrensel sayının sayısız varyasyonu olduğundan, 9’un karmik dersini öğrenmek genellikle zordur. Pek çok bireyin karmik ders olarak 9 numaralı bir sayıya sahip olduğunu görebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir